Il Carnevale in Italia - karnawał we Włoszech

Karnawał we Włoszech jest piękną tradycją i spektakularnym widowiskiem. Dowiedz się, czym się charakteryzuje w poszczególnych regionach, jaka jest jego historia, poznaj Włochy od strony maskarad i dobrej zabawy! Jest to artykuł napisany w języku włoskim i polskim.

Czytaj dalej

Tekst po włosku

Sapete che la parola CARNEVALE viene dal latino e significa 'eliminare la carne’? Questo si riferisce alla Quaresima che finisce la stagione di Carnevale.

I festeggiamenti iniziano a metà gennaio comunque nel 2023 la data esatta di inizio è domenica 5 febbraio, il 16 febbraio sarà giovedì grasso, il 21 febbraio martedì grasso e mercoledì 22 febbraio giorno che fa iniziare la Quaresima.

Sicuramente avete visto le caratteristiche maschere veneziane ma cosa vedere in altre regioni d’Italia? In questo periodo vale la pena visitare queste quattro città:

Venezia in Veneto, per vedere il famoso Volo dell’Angelo, lo spettacolo che si svolge in piazza San Marco. I cittadini con i loro costumi e le loro maschere suscitano sicuramente interesse. Il primo carnevale a Venezia è stato registrato già nel 1296, secoli fa. Il programma di quest’anno include lo spettacolo notturno, corteo acqueo e numerosi street show. Durante il Carnevale a Venezia, vale la pena provare le fritelle veneziane.

Cento in Emilia-Romagna con i suoi carri allegorici che risalgono per tradizione a tempi antichi. I carri passano per il centro storico, non mancano la musica e le coreografie. Il punto da cui vengono riportati gli eventi è Piazza Guercino. L’ultima domenica si organizza un concorso per i migliori costumi e spettacoli di carnevale. Il corteo finale è seguito dal bruciamento della maschera del „Tasi” e da uno spettacolo pirotecnico. Da mangiare in questa regione si raccomanda provare le castagnole, il tipico dolce carnevalesco.

Viareggio in Toscana, per vedere la sua sfilata di bambole nella storica via Regia. Ci troviamo sul lungomare nella città in cui si svolgono veglioni, balli in maschera, feste, le sfilate ma c’è anche il Museo del Carnevale dove possiamo vedere i modelli di decorazioni fenomenali e bambole originali degli anni precedenti. Dopo i festeggiamenti vale la pena assaggiare i cenci.

Putignano in Puglia con la sfilata di carri di cartapesta e il folcloristico giovedì dei Cornuti, animato dall’Accademia delle Corna che è un gruppo di uomini che cantano per le strade. Anche in Puglia si trova un museo di Carnevale, si chiama il Museo Diffuso e organizza visite guidate per poter vedere le opere di cartapesta. C’è la maschera tradizionale di Putignano, Farinella che representa un giullare che apre la sfilata. La Farinella è anche il nome del cibo tradizionale di ceci e orzo.

In quale di queste città vorreste andare durante il Carnevale? O forse avete già partecipato a questi festeggiamenti in uno dei questi luoghi?

karnawal-we-wloszech

Tekst polski

Wiecie, że słowo CARNEVALE pochodzi z łaciny i oznacza „wyeliminowanie mięsa”? Ma to związek z Wielkim Postem, który zamyka okres karnawału.

Świętowanie zaczyna się już w połowie stycznia, jednak w 2023 roku dokładna data rozpoczęcia przypada na 5 lutego, 16 lutego jest Tłusty Czwartek, 21 lutego Ostatki, a środa 22 lutego to już dzień rozpoczęcia Wielkiego Postu.

Z pewnością widzieliście charakterystyczne weneckie maski, ale co zobaczyć można w innych regionach Włoch? W tym okresie warto odwiedzić te cztery miasta:

Wenecja w regionie Wenecja Euganejska, aby obejrzeć spektakularny Volo dell’Angelo (Lot Anioła), widowisko odbywające się na Placu Świętego Marka. Mieszkańcy ze swoimi kostiumami i maskami niewątpliwie wzbudzają zainteresowanie. Pierwszy karnawał w Wenecji odnotowano już w 1296 roku, zatem wieki temu. W tegorocznym programie znajdują się m.in. nocne widowiska, parada wodna i liczne show uliczne. Będąc w Wenecji podczas karnawału, warto spróbować przysmaku, jakim są le fritelle, smażone ptysie.

Cento w Emilii-Romanii ze swoimi słynnymi kukłami, których tradycja sięga czasów starożytnych. Parady przechodzą przez historyczne centrum, nie brak muzyki i choreografii. Punktem, z którego relacjonowane są wydarzenia jest Piazza Guercino. W ostatnią niedzielę organizowany jest konkurs na najlepsze stroje karnawałowe i występy. Po finałowej paradzie następuje spalenie lokalnej maski „Tasi” i pokaz sztucznych ogni. W tym regionie, warto spróbować castagnole, typowej karnawałowej słodyczy.

Viareggio w Toskanii, aby zobaczyć paradę lalek na zabytkowej ulicy Regia. Znajdujemy się nad brzegiem morza w miasteczku, gdzie odbywają się VEGLIONI, czyli bale maskowe, imprezy i parady, ale jest też tam Muzeum Karnawału, gdzie możemy zobaczyć zjawiskowe dekoracje i oryginalne lalki z poprzednich lat. Po uroczystościach warto skosztować cenci.

Putignano w Apulii wraz ze słynną paradą lalek, kukieł wykonanych z papier-mâché i folklorystyczny czwartek Cornuti, animowany przez Accademia delle Corna, czyli grupę mężczyzn śpiewających na ulicach. W Apulii również znajduje się muzeum karnawału, nazywa się Museo Diffuso i organizuje się tam wycieczki z przewodnikiem, aby zobaczyć dzieła z papier-mâché. Istnieje tradycyjna maska Putignano, Farinella, która przedstawia błazna, który zawsze otwiera paradę. Farinella to także nazwa tradycyjnej potrawy z ciecierzycy i jęczmienia.

Do którego z tych miast chcielibyście się wybrać podczas karnawału? A może już uczestniczyliście w wydarzeniach w jednym z tych miejsc?

Il vocabolario sul Carnevale

la Quaresima- Wielki Post

la carne- mięso

il giovedì grasso- Tłusty Czwartek

il martedì grasso- ostatki

la maschera veneziana- maska wenecka

le fritelle- smażone ptysie weneckie

Volo dell’Angelo- Lot Anioła

i carri allegorici- kukły, ogromne lalki, które obrazują znane postaci

le castagnole- karnawałowe słodkości w kształcie kulek

la sfilata di bambole- parada lalek

i cenci, chiacchiere- przysmak przypominający obważanki

la sfilata di carri di cartapesta- parada kukieł wykonanych z papier-mâché

la Farinella- przysmak z jęczmienia i ciecierzycy

le stelle filanti- serpentyny

il ballo di Carnevale- bal karnawałowy

i costumi- kostiumy

Espressioni, livello B1-B2

INDOSSARE UNA MASCHERA / NASCONDERSI DIETRO UNA MASCHERA-presentare una falsa apparenza, nascondendo i propri pensieri e le proprie intenzioni o non mostrare nessuna emozione.

NOSIĆ MASKĘ, UKRYWAĆ SIĘ ZA MASKĄ-  stwarzanie fałszywego obrazu, ukrywanie swoich prawdziwych myśli i zamiarów lub nieokazywanie emocji.

TI CONOSCO, MASCHERINA! – si usa di solito per comunicare più o meno scherzosamente a qualcuno che abbiamo capito le sue vere intenzioni, nonostante le finzioni che ha adottato.

ZNAM CIĘ, MASKARADO! – jest zwykle używany do mniej lub bardziej żartobliwego zakomunikowania komuś, że zrozumieliśmy jego prawdziwe intencje, pomimo stworzonych przez niego fikcji

SEMBRARE UNA MASCHERA – espressione che si usa per riferirsi a una persona che ha usato un trucco molto pesante, eccessivo, con colori molto forti.

WYGLĄDAĆ JAK MASKA – wyrażenie używane w odniesieniu do osoby, która użyła bardzo ciężkiego, nadmiernego makijażu o bardzo mocnych kolorach

Może Cię zainteresować:

La vita lenta, l’edizione Palermo

La vita lenta, l’edizione Palermo

Masz dość życia w pośpiechu i chciałbyś tego lata naprawdę się zrelaksować, ale nie wiesz jak? Przekonuje cię włoska filozofia slow life? Zapraszamy do Palermo, gdzie mimo dużej liczby turystów, odpoczniesz jak nigdy dotąd i... nie musisz wydawać dużo pieniędzy!Tekst...

Rodzaje włoskiej kawy. Gorzka czy z cukrem? A może z mlekiem?

Rodzaje włoskiej kawy. Gorzka czy z cukrem? A może z mlekiem?

Dziś zabieramy Was do świata kawy! Paradoksem jest to, że kawa, pochodząca pierwotnie z Etiopii, stała się tak ważnym elementem włoskiej kultury i że to właśnie we Włoszech zyskała sławę.Tekst po włoskuAmaro o zuccherato? O magari con il latte? Come preferite bere il...

Podsumowanie 2022 roku

Podsumowanie 2022 roku

Końcówka starego roku czy też początek nowego – to zawsze dobry moment na podsumowanie i planowanie. 2022 to był pierwszy nasz pełny rok – od 1 stycznia do 31 grudnia, więc dla nas wyjątkowy i jedyny i dlatego chcemy mu się przyjrzeć. Patrząc jednak wstecz...

Pin It on Pinterest

Podziel się z innymi!

Udostępnij post